Pro open data VVD PvdA SP CDA PVV D66 CU GL SGP PvdD 50PLUS
Wetten                        
Wet hergebruik overheidsinformatie
                     
Am. Schouw c.s.
                     
Am. Voortman Schouw
                     
Am. Voortman Schouw
                     
Wet Open Overheid
                     
Am. Veldman en Bisschop
                     
Am. Segers en Veldman
                     
Am. Segers en Oosenbrug
                     
Am. Oosenbrug en Fokke
                     
Am. Veldman en Bisschop
                     
Am. Veldman en Bisschop
                     
Am. Veldman en Bisschop
                     
Afschaffen dwangsom bij Wob
                     
Am. Fokke
                     
Am. Amhaouch c.s.
                     
Am. Amhaouch
                     
Moties                        
Motie Veldman c.s.
                     
Motie Veldman c.s.
                     
Motie Sjoerdsma
                     
Motie Oosenbrug en Bruins
                     
Motie Koser Kaya
                     
Motie Veldman c.s.
                     
Motie Veldman c.s.
                     
Motie Schouw c.s.
                     
Motie Voortman en Koser Kaya
                     
Motie Fokke en Taverne
                     
Motie Oosenbrug c.s.
                     
Motie Grashoff
                     
Gewijzigde motie Voortman
                     
Motie Veldman en Oosenbrug
                     
Motie Verhoeven
                     
Motie Van der Linde c.s.
                     
Motie Dik-Faber
                     
Motie Jadnanansing
                     
Motie Dijkstra en Voortman
                     
Gew. Motie Schouw en Van Nispen
                     
Motie Oosenbrug c.s.