Nummer Onderwerp Document Afzender Ontvanger
Nummer Onderwerp Document Afzender Ontvanger
Deel 1 Wob besluit Brief 20 juli 2017 Wob besluit totstandkoming eerste impactanalyse op de Wet open overheid BZK Open State Foundation
Deel 1 A 1 Opdracht Mail van 1 sep 2016 inz toezending brieven + 2 bijlagen Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 A 01a Opdracht Bijlage 1: brief van 1 sep 2016 inz opdrachtformulering Minister BZK Tweede Kamer
Deel 1 A 01b Opdracht Bijlage 2: brief van 1 sep 2016 inz opdrachtformulering Minister BZK Eerste Kamer
Deel 1 A 2 Opdracht Mail van 15 sep 2016 inz toezending brieven + 2 bijlagen Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 A 02a Opdracht Bijlage 1: brief van 12 sep 2016 inz aangepaste opdrachtformulering + bijlage Minister BZK Tweede Kamer
Deel 1 A 02b Opdracht Bijlage 2: brief van 12 sep 2016 inz aangepaste opdrachtformulering + bijlage Minister BZK Eerste Kamer
Deel 1 A 3 Opdracht Mail van 14 sep 2016 inz uitkomst procedurevergadering Eerste Kamer ) Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 A 4 Opdracht Brief van 13 dec 2016 inz aanbieding rapport ‘Quick scan impact Woo’ + bijlage ABDTOPConsult Minister BZK
Deel 1 A 04a Opdracht Bijlage 1: rapport ‘Quick scan impact Woo’ ABDTOPConsult Minister BZK
Deel 1 B 1 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 2 sep 2016 inz diverse onderwerpen Mdw 2 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 2 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 10 sep 2016 en eerder inz impact Woo Mdw 7 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 3 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 12 sep 2016 en eerder inz diverse onderwerpen Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 4 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 12 sep 2016 inz behandeling Wob-verzoeken bij departementen + 13 Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 04a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlagen 1-12: benchmark VWS 2014 en werkwijzen departementen
Deel 1 B 04b Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 13: rapport ADR
Deel 1 B 5 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 14 sep 2016 inz informatie uit Noorwegen + 3 bijlagen Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 05a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: mailwisseling m.b.t. register in Noorwegen
Deel 1 B 05b Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 2: mailwisseling m.b.t. ‘Wob’ in Noorwegen
Deel 1 B 05c Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 3: Engelse vertaling van Noorse ‘Freedom of Information Act’
Deel 1 B 6 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 21 sep 2016 inz conceptverslag AO Actieplan open overheid + 1 bijlage Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 06a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: concept verslag AO inz Actieplan open overheid
Deel 1 B 7 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 26 sep 2016 inz weglakken van teksten ABDTOPConsult Mdw 7 BZK
Deel 1 B 8 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 3 okt 2016 en eerder inz registerplicht + 1 bijlage Mdw 3 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 08a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: memo inz registerplicht
Deel 1 B 9 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 5 okt 2016 inz diverse onderwerpen + 1 bijlage Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 09a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: tussenbericht t.b.v. departementen inz s.v.z. impactanalyse Woo
Deel 1 B 10 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 6 okt 2016 inz diverse onderwerpen + 2 bijlagen Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 10a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: uitsnede parlementaire stukken inz. beschikkingen
Deel 1 B 10b Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 2: Wet gebruik Friese taal
Deel 1 B 11 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 7 okt 2016 inz diverse onderwerpen + 1 bijlage Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 11a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: brief Minister BZK aan Tweede Kamer inz Wob en ICT
Deel 1 B 12 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 9 okt 2016 inz lijst DMS-en bij departementen Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 13 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 13 okt 2016 en eerder inz verplichtingen archiefregeling Mdw 1 en 4 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 14 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 17 okt 2016 inz stand van zaken werkgroep Implementatie Woo + 1 bijlage Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 14a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: tussenstand analyse Woo door werkgroep IWO
Deel 1 B 15 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 19 okt 2016 inz begrip ‘document’ + 2 bijlagen Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 15a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: Verslag behandeling Woo in Tweede Kamer dd 9 dec 2014
Deel 1 B 15b Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 2: uitsnede uit Nota n.a.v. het Verslag
Deel 1 B 16 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 20 okt 2016 en eerder inz planning oplevering impactanalyse Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 17 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 26 okt 2016 inz berekeningen Wob-verzoeken + 2 bijlagen Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 17a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: kostenoverzicht van FIN inz verwerken Wob-verzoeken
Deel 1 B 17b Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 2: brief VWS 16 dec 2014 inz beslissing op wob-verzoek Plv. SG VWS
Deel 1 B 18 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 1 nov 2016 inz interpretatie artikel 3.2 Woo + 1 bijlage ABDTOPConsult Mdw 9 BZK
Deel 1 B 18a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: memo inz interpretatie artikel 3.2 Woo BZK
Deel 1 B 19a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: artikel ‘De Gemeentestem’ 2016/135
Deel 1 B 19 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 11 nov 2016 en eerder inz kosten Wob-verzoeken + 1 bijlage ABDTOPConsult Mdw 9, 1 en 3
Deel 1 B 20a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: kostenoverzicht van FIN inz verwerken Wob-verzoeken
Deel 1 B 21 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 13 nov 2016 en eerder inz planning oplevering impactanalyse Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 22 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 13 nov 2016 en eerder inz werkbezoek Zweden + 1 bijlage Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 22a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: verslag werkbezoek Zweden
Deel 1 B 23 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 14 nov 2016 en eerder inz openbaarheid bijdragen organisaties ABDTOPConsult Mdw 1 BZK
Deel 1 B 24 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 16 nov 2016 en eerder inz e-mail- gebruik binnen rijksdienst Mdw 1 en 5 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 25 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 18 nov 2016 en eerder inz rapport Research voor Beleid + 1 bijlage Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 25a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: rapport ‘Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken’ (RSB)
Deel 1 B 26 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 21 nov 2016 inz gesprek met initiatiefnemers Woo en met M-BZK Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 27 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 29 nov 2016 en eerder inz werkbezoek Zweden + 1 bijlage Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 27a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: aangevulde verslag werkbezoek Zweden
Deel 1 B 28 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 1 dec 2016 inz gesprek met M-BZK Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 29 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 1 dec 2016 inz planning oplevering impactanalyse Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 30 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 1 dec 2016 inz concept rapport ABDTOPConsult Mdw 1 BZK
Deel 1 B 31 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 5 dec 2016 inz gesprek met M-BZK + 1 bijlage Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 31a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: nota aan Minister BZK inz gesprek met ABDTOPConsult Mdw 1 BZK Minister BZK
Deel 1 B 32 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 5 dec 2016 inz opmerkingen bij concept rapport + 1 bijlage Mdw 1 en 10 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 32a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Concept eindrapportage Quick Scan impact Wet open overheid versie 1dec'16
Deel 1 B 33 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 9 dec 2016 en eerder inz opmerkingen bij concept rapport ABDTOPConsult Mdw 7 BZK
Deel 1 B 34 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 9 dec 2016 en eerder inz opmerkingen bij concept rapport Mdw 1 en 9 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 B 35 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail van 13 dec 2016 inz informele aanbieding definitieve rapport + 1 bijlage ABDTOPConsult Mdw 1 BZK
Deel 1 B 35a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: definitieve versie rapport
Deel 1 C 1 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Mail van 16 sep 2016 inz agenda OGO + 2 bijlagen ABDTOPConsult Deelnemers OGO
Deel 1 C 01a Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: Agenda OGO 20 sep 2016 ABDTOPConsult Deelnemers OGO
Deel 1 C 01b Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Bijlage 2: Uitnodiging 1e Ronde Tafel 19 sep 2016 ABDTOPConsult Deelnemers OGO
Deel 1 C 2 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Mail van 10 okt 2016 inz agenda OGO + 2 bijlagen ABDTOPConsult Deelnemers OGO
Deel 1 C 02a Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: Agenda OGO 11 okt 2016 ABDTOPConsult Deelnemers OGO
Deel 1 C 02b Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Bijlage 2: Besluitenlijst OGO 19 sep 2016 ABDTOPConsult Deelnemers OGO
Deel 1 C 3 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling van 3 nov 2016 inz aantekeningen OGO ABDTOPConsult Mdw 1 BZK
Deel 1 C 4 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Mail van 12 dec 2016 inz agenda OGO + 1 bijlage ABDTOPConsult Deelnemers OGO
Deel 1 C 04a Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: Agenda OGO 13 dec 2016 ABDTOPConsult Deelnemers OGO
Deel 1 D 1 Overleg indieners Woo Mail van 23 sep 2016 inz akkoord M-BZK + bijlage Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 D 01a Overleg indieners Woo Bijlage 1: Nota aan Minister van BZK Mdw 1 BZK Minister BZK
Deel 1 D 2 Overleg indieners Woo Mailwisseling van 25 sep 2016 inz plannen afspraak met indieners Woo ABDTOPConsult Fractiemdw Groen Links
Deel 1 D 3 Overleg indieners Woo Mail van 6 okt 2016 inz bespreekpunten voor gesprek + 1 bijlage ABDTOPConsult Indieners Woo
Deel 1 D 03a Overleg indieners Woo Bijlage 1: notitie met bespreekpunten ABDTOPConsult Indieners Woo
Deel 1 D 4 Overleg indieners Woo Mail van 6 okt 2016 inz aanvullend bespreekpunt voor gesprek ABDTOPConsult Indieners Woo
Deel 1 D 5 Overleg indieners Woo Mail van 13 okt 2016 inz toezenden brief Autoriteit Persoonsgegevens + 1 bijlage ABDTOPConsult Indieners Woo
Deel 1 D 05a Overleg indieners Woo Bijlage 1: Brief Autoriteit Persoonsgegevens
Deel 1 D 6 Overleg indieners Woo Mail van 25 okt 2016 inz door indieners toegezegde zienswijzen ABDTOPConsult Fractmdw Groen Links
Deel 1 D 7 Overleg indieners Woo Mail van 25 okt 2016 inz door indieners toegezegde zienswijzen ABDTOPConsult Fractiemdw D66
Deel 1 D 8 Overleg indieners Woo Mail van 26 okt 2016 inz aanvullende informatie en zienswijzen indieners + 1 bijlage Fractiemdw Groen Links ABDTOPConsult
Deel 1 D 08a Overleg indieners Woo Bijlage 1: aanvullende informatie en zienswijzen indieners Woo Voortman / van Weyenberg ABDTOPConsult
Deel 1 D 9 Overleg indieners Woo Mail van 30 okt 2016 inz analyse aanvullende informatie en zienswijzen indieners + 1 bijlage ABDTOPConsult ABDTOPConsult
Deel 1 D 09a Overleg indieners Woo Bijlage 1: analyse aanvullende informatie en zienswijzen indieners Woo ABDTOPConsult ABDTOPConsult
Deel 1 D 10 Overleg indieners Woo Mailwisseling van 4 nov 2016 inz aanvullende informatie en zienswijzen indieners Fractiemdw Groen Links ABDTOPConsult
Deel 1 E 1 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Mailwisseling van 8 sep 2016 inz deelname aan Ronde Tafel Mdw 1 Manifestgroep ABDTOPConsult
Deel 1 E 2 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Mail van 13 sep 2016 inz uitnodiging 1e Ronde Tafel + 7 bijlagen ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 E 02a 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 1: geconsolideerde versie Woo dd. 1p apr 2016
Deel 1 E 02b 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 2: Memorie van Toelichting n.a.v. advies Raad van State
Deel 1 E 02c 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 3: factsheet inz actieve openbaarmaking BZK
Deel 1 E 02d 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 4: factsheet inz register BZK
Deel 1 E 02e 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 5: verslag Expertmeeting Eerste Kamer dd. 24 jun 2016
Deel 1 E 02f 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 6: publicatie Landsadvocaat ‘Van de Wob naar de Woo’
Deel 1 E 02g 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 7: voorlopige deelnemerslijst Ronde Tafel
Deel 1 E 3 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Mail van 16 sep 2016 inz uitnodiging 1e Ronde Tafel + 2 bijlagen ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 E 03a 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 1: gespreksnotitie ABDTOPConsult
Deel 1 E 03b 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 2: definitieve deelnemerslijst Ronde Tafel
Deel 1 E 4 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Mailwisseling van 19 sep 2016 inz verslag 1e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdw 1 Politie
Deel 1 E 5 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Mail van 28 sep 2016 inz verslag 1e Ronde Tafel + 2 bijlagen ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 E 05a 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 1: concept verslag van bevindingen ABDTOPConsult
Deel 1 E 05b 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 2: brief Autoriteit Persoonsgegevens dd. 7 jun 2016
Deel 1 E 6 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Mail van 28 sep 2016 inz opmerkingen bij verslag 1e Ronde Tafel Mdw 2 OM ABDTOPConsult
Deel 1 E 7 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Mail van 28 sep 2016 inz opmerkingen bij verslag 1e Ronde Tafel Mdw 1 SZW ABDTOPConsult
Deel 1 E 8 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Mail van 29 sep 2016 inz opmerkingen bij verslag 1e Ronde Tafel + 1 bijlage Mdw 3 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 E 08a 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Bijlage 1: opmerkingen bij verslag 1e Ronde Tafel Mdw 3 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 E 9 1e Ronde Tafel 19 september 2016 Mail van 30 sep 2016 inz opmerkingen bij verslag 1e Ronde Tafel Mdw 1 SVB ABDTOPConsult
Deel 1 F 1 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Mailwisseling van 20 sep 2016 en eerder inz deelname aan 2e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdw 1 Manifestgroep
Deel 1 F 2 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Mailwisseling van 20 sep 2016 inz deelname aan 2e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdw 1 OM
Deel 1 F 3 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Mailwisseling van 21 sep 2016 en eerder inz deelname aan 2e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdws 1 en 4 Politie
Deel 1 F 4 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Mailwisseling van 21 sep 2016 en eerder inz deelname aan 2e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdw 1 NVWA
Deel 1 F 5 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Mail van 22 sep 2016 inz deelname aan 2e Ronde Tafel Mdw 1 Manifestgroep ABDTOPConsult
Deel 1 F 6 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Mail van 23 sep 2016 inz uitnodiging 2e Ronde Tafel + 1 bijlage ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 F 06a 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Bijlage 1: deelnemerslijst Ronde Tafel
Deel 1 F 7 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Mailwisseling van 26 sep 2016 en eerder inz uitvoering impactanalyse Mdw 3 Politie ABDTOPConsult
Deel 1 F 8 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Mail van 30 sep 2016 inz verslag van bevindingen 1e Ronde Tafel + 1 bijlage ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 F 08a 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Bijlage 1: definitief verslag 1e Ronde Tafel ABDTOPConsult
Deel 1 F 9 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Mailwisseling van 30 sep 2016 inz 2e Ronde Tafel Mdw 1 SZW ABDTOPConsult
Deel 1 F 10 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Aantekeningen van 3 okt 2016 betreffende 2e Ronde Tafel ABDTOPConsult
Deel 1 F 11 2e Ronde Tafel 3 oktober 2016 Mailwisseling van 9 okt 2016 en eerder inz verslag 2e Ronde Tafel Mdw 1 ZINL ABDTOPConsult
Deel 1 G 1 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Mail van 13 okt 2016 inz uitnodiging 3e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 G 2 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Mail van 13 okt 2016 inz deelname aan 3e Ronde Tafel Mdw 2 Politie ABDTOPConsult
Deel 1 G 3 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Mail van 13 okt 2016 inz deelname aan 3e Ronde Tafel Mdw 3 DUO ABDTOPConsult
Deel 1 G 4 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Mailwisseling van 14 okt 2016 en eerder inz deelname aan 3e Ronde Tafel Mdw 1 I&M ABDTOPConsult
Deel 1 G 5 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Mail van 14 okt 2016 inz uitnodiging 3e Ronde Tafel + 4 bijlagen ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 G 05a 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Bijlage 1: bespreekpunten voor het overleg met de indieners Woo ABDTOPConsult Indieners Woo
Deel 1 G 05b 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Bijlage 2: uitkomsten overleg met Voortman en fractiemdw D66 ABDTOPConsult
Deel 1 G 05c 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Bijlage 3: concept format impactanalyse ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 G 05d 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Bijlage 4: deelnemerslijst 3e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 G 6 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Mailwisseling van 17 okt 2016 inz bijdrage aan impactanalyse Mdw 1 CJIB ABDTOPConsult
Deel 1 G 7 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Mailwisseling van 18 okt 2016 en eerder inz verduidelijking quick scan Mdw 3 OM ABDTOPConsult
Deel 1 G 8 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Mail van 18 okt 2016 inz uitvoering impactanalyses + 5 bijlagen ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 G 08a 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Bijlage 1: aangepast format impactanalyse ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 G 08b 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Bijlage 2: sjabloon inz actieve openbaarmaking ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 G 08c 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Bijlage 3: sjabloon inz registerplicht ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 G 08d 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Bijlage 4: uitkomsten overleg met Voortman en fractiemdw D66 ABDTOPConsult
Deel 1 G 08e 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Bijlage 5: nadere analyse uitkomsten overleg met Voortman en fractiemdw D66 ABDTOPConsult
Deel 1 G 9 3e Ronde Tafel 17 oktober 2016 Aantekeningen van 17 okt 2016 betreffende 3e Ronde Tafel ABDTOPConsult
Deel 1 H 1 4e Ronde Tafel 15 november 2016 Mail van 3 nov 2016 inz uitnodiging 4e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 H 2 4e Ronde Tafel 15 november 2016 Mail van 4 nov 2016 inz reactie indieners Woo op bespreekpunten ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 H 02a 4e Ronde Tafel 15 november 2016 Bijlage 1: aanvullende informatie en zienswijzen indieners Voortman / van Weyenberg
Deel 1 H 3 4e Ronde Tafel 15 november 2016 Mail van 8 nov 2016 inz aanlevering impactanalyses ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 H 4 4e Ronde Tafel 15 november 2016 Mail van 14 nov 2016 inz uitnodiging 4e Ronde Tafel + 1 bijlage ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 H 04a 4e Ronde Tafel 15 november 2016 Bijlage 1: bespreekpunten t.b.v. 4e Ronde Tafel ABDTOPConsult
Deel 1 H 5 4e Ronde Tafel 15 november 2016 Mail van 14 nov 2016 inz deelnemers 4e Ronde Tafel ABDTOPConsult ABDTOPConsult
Deel 1 H 6 4e Ronde Tafel 15 november 2016 Aantekeningen van 15 nov 2016 betreffende 4e Ronde Tafel ABDTOPConsult
Deel 1 I 1 5e Ronde Tafel 6 december 2016 Mail van 15 nov 2016 inz bevestiging 5e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 I 2 5e Ronde Tafel 6 december 2016 Mail van 1 dec 2016 inz concept rapportage + 1 bijlage ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 I 02a 5e Ronde Tafel 6 december 2016 Bijlage 1: concept eindrapportage ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 I 3 5e Ronde Tafel 6 december 2016 Aantekeningen van 6 dec 2016 betreffende 5e Ronde Tafel ABDTOPConsult
Deel 1 I 4 5e Ronde Tafel 6 december 2016 Mail van 16 dec 2016 inz aanbieding definitieve rapport + 3 bijlagen ABDTOPConsult Mdws diverse organisaties
Deel 1 I 04a 5e Ronde Tafel 6 december 2016 Bijlage 1: definitieve rapport ‘Quick scan impact Woo’ ABDTOPConsult
Deel 1 I 04b 5e Ronde Tafel 6 december 2016 Bijlage 2: brief van 15 dec 2016 inz aanbieding rapport Minister BZK Voorzitter Eerste Kamer
Deel 1 I 04c 5e Ronde Tafel 6 december 2016 Bijlage 3: brief van 15 dec 2016 inz aanbieding rapport Minister BZK Voorzitter Tweede Kamer
Deel 1 J 1 Verdiepingssessie 21 november 2016 Aantekeningen van 21 nov 2016 betreffende deze Verdiepingssessie ABDTOPConsult
Deel 1 K 1 Verdiepingssessie 22 november 2016 Mailwisseling van 16 nov 2016 inz deelname Belastingdienst ABDTOPConsult Mdw 1 BD
Deel 1 K 2 Verdiepingssessie 22 november 2016 Mailwisseling van 16 nov 2016 inz deelname DUO ABDTOPConsult Mdw 1 DUO
Deel 1 K 3 Verdiepingssessie 22 november 2016 Aantekeningen van 22 nov 2016 betreffende deze Verdiepingssessie ABDTOPConsult
Deel 1 L 1 Auditdienst Rijk (ADR) Mailwisseling van 8 sep 2016 en eerder inz betrokkenheid ADR bij impactanalyse ABDTOPConsult ADR/AvZanen
Deel 1 L 2 Auditdienst Rijk (ADR) Mail van 30 sep 2016 inz aantekeningen mbt overleg met ADR + 2 bijlagen ABDTOPConsult ABDTOPConsult
Deel 1 L 02a Auditdienst Rijk (ADR) Bijlage 1: brief van 19 feb 2016 inz toepassing Wob Minister FIN Tweede Kamer
Deel 1 L 3 Auditdienst Rijk (ADR) Mail van 18 okt 2016 inz uitvoering impactanalyse ADR ABDTOPConsult Mdw 1 ADR
Deel 1 L 4 Auditdienst Rijk (ADR) Mailwisseling van 20 okt 2016 en eerder inz uitvoering impactanalyse Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 L 5 Auditdienst Rijk (ADR) Mail van 28 okt 2016 inz toezending documenten ABDTOPConsult Mdw 2 ADR
Deel 1 L 6 Auditdienst Rijk (ADR) Mailwisseling van 1 nov 2016 inz toelichtend gesprek met ADR ABDTOPConsult ABDTOPConsult
Deel 1 L 7 Auditdienst Rijk (ADR) Mailwisseling van 10 nov 2016 inz deelname aan Ronde Tafel 15 nov 2016 Mdw 2 ADR ABDTOPConsult
Deel 1 L 8 Auditdienst Rijk (ADR) Mail van 10 nov 2016 inz deelname aan Ronde Tafel 15 nov 2016 ABDTOPConsult Mdw 2 ADR
Deel 1 L 9 Auditdienst Rijk (ADR) Mail van 11 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse ADR + 6 bijlagen Mdw 2 ADR ABDTOPConsult
Deel 1 L 09a Auditdienst Rijk (ADR) Bijlage 1: aanbiedingsbrief bij impactanalyse Woo ADR Directeur ADR ABDTOPConsult
Deel 1 L 09b Auditdienst Rijk (ADR) Bijlage 2: terugkoppeling impactanalyse ADR
Deel 1 L 09c Auditdienst Rijk (ADR) Bijlage 3: beleidslijn openbaarmaking rapporten ADR
Deel 1 L 09d Auditdienst Rijk (ADR) Bijlage 4: brief van 19 feb 2016 inz toepassing Wob
Deel 1 L 09e Auditdienst Rijk (ADR) Bijlage 5: plan van aanpak programma ‘ADR openbaar
Deel 1 L 09f Auditdienst Rijk (ADR) Bijlage 6: indicatie kosten invoering beleidslijn openbaarmaking ADR-rapporten
Deel 1 L 10 Auditdienst Rijk (ADR) Mailwisseling van 12 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse ADR Mdw 2 ADR ABDTOPConsult
Deel 1 L 11 Auditdienst Rijk (ADR) Mailwisseling van 9 dec 2016 en eerder inz reactie op concept rapport + 1 bijlage Mdw 2 ADR ABDTOPConsult
Deel 1 L 11a Auditdienst Rijk (ADR) Bijlage 1: aanvullend tekstvoorstel op concept rapport ADR ABDTOPConsult
Deel 1 L 12 Auditdienst Rijk (ADR) Mail van 16 dec 2016 inz reactie op definitieve rapport Mdw 2 ADR ABDTOPConsult
Deel 1 M 1 Belastingdienst (BD) Mailwisseling van 27 okt 2016 en eerder inz betrokkenheid BD bij impactanalyse ABDTOPConsult Mdw 1 BD
Deel 1 M 2 Belastingdienst (BD) Mail van 11 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse BD + 3 bijlagen Mdw 1 BD ABDTOPConsult
Deel 1 M 02a Belastingdienst (BD) Bijlage 1: impactanalyse Woo BD
Deel 1 M 02b Belastingdienst (BD) Bijlage 2: overzicht documentcategorieën
Deel 1 M 02c Belastingdienst (BD) Bijlage 3: toelichting op voornoemd overzicht
Deel 1 M 3 Belastingdienst (BD) Mail van 11 nov 2016 inz reactie op toezending impactanalyse BD ABDTOPConsult Mdw 1 BD
Deel 1 N 1 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) Mail van 11 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse CJIB + 1 bijlage Mdw 1 CJIB ABDTOPConsult
Deel 1 N 01a Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) Bijlage 1: bijdrage CJIB aan impactanalyse Woo Mdw 1 CJIB ABDTOPConsult
Deel 1 N 2 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) Mailwisseling van 6 dec 2016 en eerder inz reactie op concept rapport ABDTOPConsult Mdw 1 CJIB
Deel 1 O 1 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Mailwisseling van 4 nov 2016 en eerder inz stand van zaken impactanalyse DUO ABDTOPConsult Mdw 1 DUO
Deel 1 O 2 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Mailwisseling van 8 nov 2016 inz stand van zaken impactanalyse DUO ABDTOPConsult Mdw 1 DUO
Deel 1 O 3 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Mail van 11 nov 2016 inz bijdrage DUO aan impactanalyse Woo + 1 bijlage Mdw 1 DUO ABDTOPConsult
Deel 1 O 03a Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bijlage 1: bijdrage DUO aan impactanalyse Woo
Deel 1 O 4 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Mail van 24 nov 2016 inz tekstvoorstel tbv rapport Mdw 2 DUO ABDTOPConsult
Deel 1 O 5 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Mail van 6 dec 2016 inz reactie op concept rapport + 1 bijlage Mdw 1 DUO ABDTOPConsult
Deel 1 O 05a Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Bijlage 1: reactie op concept rapport
Deel 1 P 1 Ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M) Mailwisseling van 5 okt 2016 inz betrokkenheid I&M bij impactanalyse Mdw 1 BZK; Mdw 1 I&M ABDTOPConsult
Deel 1 P 2 Ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M) Mail van 11 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse I&M + 1 bijlage Mdw 1 I&M ABDTOPConsult
Deel 1 P 02a Ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M) Bijlage: Brief over impactanalyse WOO aan ABDTOPConsult versie 11-11
Deel 1 P 3 Ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M) Mail van 15 nov 2016 inz actieve openbaarmaking rapporten Mdw 2 I&M ABDTOPConsult
Deel 1 P 4 Ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M) Mailwisseling van 28 nov 2016 inz uitvoering impactanalyse Mdw 3 I&M ABDTOPConsult
Deel 1 Q 1 Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) Mail van 7 okt 2016 inz onduidelijkheden in de Woo die IND aangaan Mdw 1 IND ABDTOPConsult
Deel 1 Q 2 Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) Mailwisseling van 9 nov 2016 en eerder inz impactanalyse Woo ABDTOPConsult Mdw 1 IND
Deel 1 Q 3 Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) Mail van 11 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse IND + 4 bijlagen Mdw 1 IND ABDTOPConsult
Deel 1 Q 03a Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) Bijlage 1: bijdrage IND aan impactanalyse
Deel 1 Q 03b Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) Bijlage 2: ingevuld sjabloon ‘actieve openbaarmaking’
Deel 1 Q 03c Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) Bijlage 3: ingevuld sjabloon ‘registerplicht’
Deel 1 Q 03d Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) Bijlage 4: pdf-versie van bijdrage IND aan impactanalyse
Deel 1 Q 4 Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) Mail van 6 dec 2016 inz opmerkingen bij concept rapport Mdw 1 IND ABDTOPConsult
Deel 1 R 1 Kadaster Mail van 11 nov 2016 inz impactanalyse Kadaster + 2 bijlagen Mdw 1 Kadaster ABDTOPConsult
Deel 1 R 01a Kadaster Bijlage 1: ingevuld format
Deel 1 R 01b Kadaster Bijlage 2: ingevuld sjabloon ‘Actieve openbaarmaking’
Deel 1 S 1 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Mailwisseling van 8 nov 2016 inz uitvoering impactanalyse NVWA ABDTOPConsult Mdw 1 NVWA
Deel 1 S 2 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Mailwisseling van 10 nov 2016 inz bijdrage NVWA aan impactanalyse + 1 bijlage Mdw 1 NVWA ABDTOPConsult
Deel 1 S 02a Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Bijlage 1: bijdrage NVWA aan impactanalyse Woo
Deel 1 S 3 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Mail van 6 dec 2016 inz reactie op concept rapport + 1 bijlage Mdw 1 NVWA ABDTOPConsult
Deel 1 S 03a Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Bijlage 1: reactie op concept rapport Mdw 1 NVWA ABDTOPConsult
Deel 1 T 1 Openbaar Ministerie Mailwisseling van 20 sep 2016 en eerder inz betrokkenheid OM bij impactanalyse Mdw 1 en Mdw 2 OM ABDTOPConsult
Deel 1 T 2 Openbaar Ministerie Mailwisseling van 10 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse OM + 2 bijlagen Mdw 3 OM ABDTOPConsult
Deel 1 T 02a Openbaar Ministerie Bijlage 1: ingevuld format
Deel 1 T 02b Openbaar Ministerie Bijlage 2: ‘Impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid’
Deel 1 T 3 Openbaar Ministerie Mailwisseling van 22 nov 2016 inz ICT-impact Woo Mdw 3 OM ABDTOPConsult
Deel 1 T 4 Openbaar Ministerie Mail van 6 dec 2016 inz reactie op concept rapport + 1 bijlage Mdw 3 OM ABDTOPConsult
Deel 1 U 1 Politie Mailwisseling van 20 sep 2016 inz betrokkenheid Politie bij impactanalyse Mdw 1 Politie ABDTOPConsult
Deel 1 U 2 Politie Mail van 11 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse Politie + 4 bijlagen Mdw 2 Politie ABDTOPConsult
Deel 1 U 02a Politie Bijlage 1: ingevuld format
Deel 1 U 02b Politie Bijlage 2: kengetallen documenten
Deel 1 U 02c Politie Bijlage 3: kostenberekeningen
Deel 1 U 02d Politie Bijlage 4: ‘BAVP 2013-2017; Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie’
Deel 1 U 3 Politie Mail van 15 nov 2016 inz definitieve bijdrage impactanalyse Politie + 4 bijlagen Mdw 2 Politie ABDTOPConsult
Deel 1 U 03a Politie Bijlage 1: ingevuld format
Deel 1 U 03b Politie Bijlage 2: kengetallen documenten
Deel 1 U 03c Politie Bijlage 3: kostenberekeningen
Deel 1 U 03d Politie Bijlage 4: ‘BAVP 2013-2017; Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie’
Deel 1 U 4 Politie Mail van 5 dec 2016 inz reactie op concept rapport + 1 bijlage Mdw 3 Politie ABDTOPConsult
Deel 1 U 04a Politie Bijlage 1: reactie op concept rapport
Deel 1 U 5 Politie Mail van 6 dec 2016 inz aanvullende tekstvoorstellen bij concept rapport + 1 bijlage Mdw 3 Politie ABDTOPConsult
Deel 1 U 05a Politie Bijlage 1: tekstbijdragen tbv rapport
Deel 1 V 1 RDW Mail van 11 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse RDW + 1 bijlage Mdw 1 RDW ABDTOPConsult
Deel 1 V 01a RDW Bijlage 1: bijdrage RDW aan impactanalyse
Deel 1 W 1 Sociale Verzekeringsbank (SVB) Mail van 11 nov 2016 inz bijdrage SVB aan impactanalyse + 3 bijlagen Mdw 1 SVB ABDTOPConsult
Deel 1 W 01a Sociale Verzekeringsbank (SVB) Bijlage 1: bijdrage SVB aan impactanalyse
Deel 1 W 01b Sociale Verzekeringsbank (SVB) Bijlage 2: ingevuld sjabloon ‘Registerplicht’
Deel 1 W 01c Sociale Verzekeringsbank (SVB) Bijlage 3: ingevuld sjabloon ‘Actieve openbaarmaking’
Deel 1 W 2 Sociale Verzekeringsbank (SVB) Mailwisseling van 11 nov 2016 inz deelname aan ronde Tafel dd 15 nov 2016 Mdw 1 SVB ABDTOPConsult
Deel 1 W 3 Sociale Verzekeringsbank (SVB) Mailwisseling van 29 nov 2016 inz Woo in internationale context Mdw 1 SVB ABDTOPConsult
Deel 1 X 1 Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mailwisseling van 19 sep 2016 en eerder inz betrokkenheid SZW bij impactanalyse + 1 bijlage Mdw 1 SZW ABDTOPConsult
Deel 1 X 01a Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Bijlage 1: notitie van 29 jun 2016 inz visievorming op openbaarmaking
Deel 1 X 2 Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mail van 28 sep 2016 inz brief M-SZW aan M-BZK inz uitvoeringstoetsen SVB en Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 X 02a Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Bijlage 1: nota van 27 sep 2016 inz brief M-SZW en uitvoeringstoetsen UWV en Mdw 1 BZK Minister BZK
Deel 1 X 02b Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Bijlage 2: concept brief van 27 sep 2016 inz reactie op brief M-SZW Minister BZK Minister SZW
Deel 1 X 02c Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Bijlage 3: brief van 14 sep 2016 inz uitvoeringstoetsen UWV en SVB Minister SZW Minister BZK
Deel 1 X 3 Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mail van 11 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse SZW + 3 bijlagen Mdw 1 SZW ABDTOPConsult
Deel 1 X 03a Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Bijlage 1: bijdrage SZW aan impactanalyse
Deel 1 X 03b Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Bijlage 2: ingevuld sjabloon ‘Actieve openbaarmaking’
Deel 1 X 03c Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Bijlage 3: ingevuld sjabloon ‘Registerplicht’
Deel 1 X 4 Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mailwisseling van 18 nov 2016 inz vraag mbt bijdrage impactanalyse ABDTOPConsult Mdw 1 SZW
Deel 1 X 5 Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mailwisseling van 19 nov 2016 en eerder inz e-mailgebruik ABDTOPConsult Mdw 1 SZW
Deel 1 X 6 Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mailwisseling van 22 nov 2016 inz voordelen van openbaarheid + 1 bijlage Mdw 1 SZW ABDTOPConsult
Deel 1 X 06a Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Bijlage 1: Tussenrapport TU Delft van 24 okt 2016 inz MKBA
Deel 1 X 7 Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mail van 6 dec 2016 inz aanvullend commentaar op concept rapport Mdw 1 SZW ABDTOPConsult
Deel 1 X 8 Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mail van 10 jan 2017 inz artikel ‘Binnenlands Bestuur’ Mdw 1 SZW ABDTOPConsult
Deel 1 Y 1 UWV Mail van 11 okt 2016 inz open source en gesprek met indieners Woo Mdw 1 UWV ABDTOPConsult
Deel 1 Y 2 UWV Mail van 10 nov 2016 inz bijdrage impactanalyse UWV + 1 bijlage Mdw 2 UWV ABDTOPConsult
Deel 1 Y 02a UWV Bijlage 1: bijdrage UWV aan impactanalyse
Deel 1 Y 3 UWV Mail van 5 dec 2016 inz reactie op concept rapport + 1 bijlage Mdw 1 UWV ABDTOPConsult
Deel 1 Y 03a UWV Bijlage 1: reactie op concept rapport
Deel 1 Z 1 Zorginstituut Nederland (ZINL) Mail van 28 sep 2016 inz input voor Ronde Tafel dd 3 okt 2016 Mdw 1 ZINL ABDTOPConsult
Deel 1 Z 2 Zorginstituut Nederland (ZINL) Mail van 25 okt 2016 inz uitvoering impactanalyses Mdw 1 ZINL ABDTOPConsult
Deel 1 Z 3 Zorginstituut Nederland (ZINL) Mail van 8 nov 2016 inz achterwege blijven van bijdrage impactanalyse ZINL ABDTOPConsult ABDTOPConsult
Deel 1 AA 1 Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Mailwisseling van 12 sep 2016 inz brief AP aan Eerste Kamer dd 7 jun 2016 + 1 bijlage Mdw 1 AP ABDTOPConsult
Deel 1 AA 01a Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Bijlage 1: brief AP van 7 jun 2016 inz wetsvoorstel Woo
Deel 1 AA 2 Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Mail van 12 sep 2016 inz aantekeningen gesprek met AP ABDTOPConsult ABDTOPConsult
Deel 1 BB 1 CNV Mailwisseling van 21 sep 2016 inz position paper Woo dd aug 2016 + 1 bijlage Mdw 1 CNV ABDTOPConsult
Deel 1 BB 01a CNV Bijlage 1: position paper CNV Mdw 1 CNV
Deel 1 BB 2 CNV Mailwisseling van 28 sep 2016 inz position paper Woo dd aug 2016 + 2 bijlagen Mdw 2 CNV Mdw 6 BZK
Deel 1 BB 02a CNV Bijlage 1: brief van 28 sep 2016 Voorzitter CNV Minister BZK
Deel 1 BB 02b CNV Bijlage 2: position paper CNV Mdw 1 CNV
Deel 1 CC 1 Erfgoedinspectie Mailwisseling van 31 okt 2016 en eerder inz betrokkenheid bij impactanalyse Mdw 1 Erfgoedinspectie ABDTOPConsult
Deel 1 CC 2 Erfgoedinspectie Mailwisseling van 24 nov 2016 en eerder inz aantal records in DMS + 1 bijlage Mdw 2 Erfgoedinspectie ABDTOPConsult
Deel 1 CC 02a Erfgoedinspectie Bijlage 1: overzicht van organisaties waarop Woo betrekking heeft Mdw 2 Erfgoedinspectie ABDTOPConsult
Deel 1 DD 2 Landsadvocaat Mail van 28 nov 2016 inz uitnodiging Ronde Tafel dd 6 dec 2016 ABDTOPConsult Mdw 1 LA
Deel 1 EE 1 Nationaal Archief Mailwisseling van 22 sep 2016 en eerder inz zienswijze NA + 1 bijlage Mdw 1 NA ABDTOPConsult
Deel 1 EE 01a Nationaal Archief Bijlage 1: notitie van 16 sep 2016 inz interview met ABDTOPConsult Mdw 2 NA Mdw 1 NA
Deel 1 EE 2 Nationaal Archief Mailwisseling van 4 okt 2016 en eerder inz werkbezoek aan Zweden Mdw 1 en 3 NA ABDTOPConsult
Deel 1 EE 3 Nationaal Archief Mailwisseling van 11 okt 2016 inz aantekeningen gesprekken met NA en OCW ABDTOPConsult ABDTOPConsult
Deel 1 EE 4 Nationaal Archief Mail van 1 dec 2016 inz aanbieding concept rapportage ABDTOPConsult Mdw 1 NA
Deel 1 EE 5 Nationaal Archief Mailwisseling van 19 dec 2016 en eerder inz definitieve rapport ABDTOPConsult Mdw 1 NA
Deel 1 FF 1 Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) brief NBA Mdw 2 NBA ABDTOPConsult
Deel 1 GG 1 SEO Economisch onderzoek Mail van 6 okt 2016 inz aantekeningen gesprek met SEO ABDTOPConsult ABDTOPConsult
Deel 1 GG 2 SEO Economisch onderzoek Mailwisseling van 12 okt 2016 en eerder inz opdrachtgever SEO-onderzoek 2013 Mdw 8 en 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 1 GG 3 SEO Economisch onderzoek Mailwisseling van 5 dec 2016 en eerder inz concept rapport, paragraaf 7.1 + 1 bijlage ABDTOPConsult Mdw 1 SEO
Deel 1 GG 03a SEO Economisch onderzoek Bijlage 1: reactie op concept rapport, paragraaf 7.1 Mdw 1 SEO ABDTOPConsult
Deel 1 GG 4 SEO Economisch onderzoek Mailwisseling van 16 dec 2016 inz rapport ABDTOPConsult Mdw 1 SEO
Deel 1 HH 1 TNO Mailwisseling van 29 nov 2016 en eerder inz zienswijze TNO + 1 bijlage Mdw 1 TNO ABDTOPConsult
Deel 1 HH 01a TNO Bijlage 1: position paper TNO Mdw 1 TNO Mdw 1 TNO
Deel 2 Wob besluit Brief 15 september 2017 Wob besluit totstandkoming tweede impactanalyse Wet open overheidBZKOpen State Foundation
Deel 2 A 1 Algemeen + Literatuur Mail 13 dec 2017 over Publicatie in Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht + bijlage Mdw 3 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 A 1a Algemeen + Literatuur Bijlage: NTB-artikel Van Wob naar Woo de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen en intern beraad
Deel 2 A 2 Algemeen + Literatuur Mail 23 jan 2017 Contacten met VNG –IPO en UVW ABDTOPConsult Mdw 1 VNG
Deel 2 A 3 Algemeen + Literatuur Mail 23 febr 2017 Mailwisseling ontvangst rapport Dijkstal Pels Rijcken ABDTOPConsult
Deel 2 A 4 Algemeen + Literatuur Mail 20 mrt 2017 ICTU onderzoek archivering decentrale overheden Mdw 2 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 A 4a Algemeen + Literatuur Bijlage: Kwantitatief onderzoek; Beleidsinformatie digitaal archiveren bij decentrale overheden (ICTU)
Deel 2 A 5 Algemeen + Literatuur Mail 16 mei 2017 Ontwerpselectielijst 2017, met in bijlage 2 een overzicht van ca. 500 wgr’s die daaronder vallen. Mdw 2 VNG
Deel 2 A 5a Algemeen + Literatuur Bijlage: Ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017
Deel 2 A 6 Algemeen + Literatuur Mail 22 mei 2017 Scriptie Sander Janssen over Overheidsinformatie. Geen gunst van de overheid, maar een recht van de burger + 2 bijlagen Mdw 2 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 A 6a Algemeen + Literatuur Bijlage 1: Scriptie Sander Janssens - 'Overheidsinformatie. Geen gunst van de overheid, maar een recht van de burger'
Deel 2 A 6b Algemeen + Literatuur Bijlage 2: Bijlagen bij scriptie Sander Janssens - 'Overheidsinformatie. Geen gunst van de overheid, maar een recht van de burger'
Deel 2 B 1 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail 14 sept 2016 Impactanalyse en VNG ABDTOPConsult Mdw 1 BZK
Deel 2 B 2 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail 5 okt 2017 Bespreking reikwijdte WOO fase 2 ABDTOPConsult ABDTOPConsult /
Deel 2 B 3 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling 10 okt 2017 Verslag AO VWS en literatuur Semipublieke instellingen en de WOO + 2 bijlagen ABDTOPConsult ABDTOPConsult
Deel 2 B 3a Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: Artikel van Niels Jak getiteld “ Semipublieke instellingen en de Wet open Overheid’ in het Nederlands Juristenblad. Het gaat om p. 2083-2090.
Deel 2 B 3b Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Bijlage 2: Het verslag van het AO van 7 sept jl. met stassVWS over o.a Wob-verzoek en de Archiefwet; omgang met emails en emailarchivering, persoonlijke beleidsopvattingen en ambtelijke cultuur.
Deel 2 B 4 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling 9 nov 2016 Deelname Gemeente Rotterdam Mdw 1 BZK ABDTOPConsult
Deel 2 B 5 Algemene informatie-uitwisseling BZK en ABDTOPConsult Mail 3 febr 2017 Datumvoorstel betrokkenheid bij Impactanalyse Wet Open Overheid ABDTOPConsult Mdws div organisaties
Deel 2 C 1 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Agenda 10 jan'17 OGO Impactanalyse WOO
Deel 2 C 2 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling 11 jan 2017 OGO Besluitenlijst dd 10 jan 2017 + bijlage Mdw 2 BZK Deelnemers OGO
Deel 2 C 2a Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Bijlage 1: Besluitenlijst 10 jan'17 OGO Impactanalyse WOO
Deel 2 C 3 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Aanpak 2e fase impactanalyse Woo 30jan'17
Deel 2 C 4 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Aanpak 2e fase impactanalyse Woo 7 maart 2017'17
Deel 2 C 5 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Agenda 9 mrt'17 OGO Impactanalyse WOO
Deel 2 C 6 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Besluitenlijst 31 jan'17 OGO Impactanalyse WOO
Deel 2 C 7 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult OGO Besluitenlijst dd 9 mrt 2017
Deel 2 C 8 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Agenda 3 april 2017
Deel 2 C 9 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Aanpak 2e fase impactanalyse Woo 31 mrt '17
Deel 2 C 10 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Mailwisseling 9 mei 2017 OGO Impactanalyse dd 11 mei 2017 ABDTOPConsult Mdw 2 BZK
Deel 2 C 11 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Agenda 11 mei 2017
Deel 2 C 12 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult conceptverslag OGO 3 april.17 dd. 080417
Deel 2 C 13 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Mail 11 mei 2017 Aanbod reactie op Conceptrapportage Impactanalyse ABDTOPConsult Mdws OGO
Deel 2 C 13a Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Conceptrapportage
Deel 2 C 14 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult conceptverslag OGO 11 mei.17 dd. 120517
Deel 2 C 15 Opdrachtgeversoverleg (OGO) BZK en ABDTOPConsult Mail van 18 mei 2017 ABDTOPConsult Deelnemers OGO
Deel 2 D 1 Overleg met IMI Mail 3 okt 2016 Positionpaper WOO van Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) + bijlage Mdw 1 Instituut Maatschappelijke Innovatie ABDTOPConsult
Deel 2 D 1a Overleg met IMI Bijlage: Artikel Wet open overheid stuit op verzet uit de achterkamer
Deel 2 E 1 Domein Semi - publiek Mailwisseling 10 jan 2017 Vraag over consequenties WOO voor de onderwijssectoren Mdw 1 MBO Raad ABDTOPConsult
Deel 2 E 2 Domein Semi - publiek Mail 17 jan 2017 Verzoek om namen voor nader overleg over aanpak semipubliek domein mbt WOO ABDTOPConsult SG-en SZW, VWS en OCW
Deel 2 E 3 Domein Semi - publiek Mailwisseling 23 jan 2017 Bespreking reikwijdte WOO fase 2 Mdw 4, 10 BZK ABDTOPConsult
Deel 2 E 4 Domein Semi - publiek Mail 10 febr 2017 Overleg aanpak semipubliek domein mbt WOO ABDTOPConsult Mdws SZW, VWS en OCW
Deel 2 E 5 Domein Semi - publiek Mail 21 febr 2017 Verzoek namen tbv vervolggesprek aanpak semipubliek domein mbt WOO domein wonen ABDTOPConsult Mdw 3 BZK
Deel 2 E 6 Domein Semi - publiek Mail 21 febr 2017 Verzoek namen tbv vervolggesprek aanpak semipubliek domein mbt WOO ILT ABDTOPConsult Mdw 1 ILT
Deel 2 E 7 Domein Semi - publiek Mail 28 mrt 2017 Afspraken uit vervolggesprek (1e Ronde Tafel) 28 mrt 2017 over aanpak semipubliek domein mbt WOO ABDTOPConsult Mdws div organisaties/alle deelnemers vervolggesprek
Deel 2 E 8 Domein Semi - publiek Mailwisseling 20 apr 2017 Bijdrage op Impactanalyse – semipublieke sectoren Mdw 5 VWS/IGZ ABDTOPConsult
Deel 2 E 9 Domein Semi - publiek Mail 11 mei 2017 Uitnodiging 2e Ronde Tafel aanpak semipubliek domein mbt WOO op 18 mei 2017 ABDTOPConsult Mdws div organisaties/alle deelnemers vervolggesprek
Deel 2 F 1 Domein Specifieke organisaties Mail 2 en 6 febr 2017 Verzoek namen Algemene Rekenkamer voor overleg over Impactanalyse WOO + bijlage rapport Impactanalyse fase 1 (niet opgenomen) ABDTOPConsult Mdw 1 en 2 Algemene Rekenkamer
Deel 2 F 2 Domein Specifieke organisaties Mail 2 febr 2017 Verzoek namen Raad van State voor overleg over Impactanalyse WOO + bijlage rapport Impactanalyse fase 1 (niet opgenomen) ABDTOPConsult Mdw 1 Raad van State
Deel 2 F 3 Domein Specifieke organisaties Mail 2 febr 2017 Verzoek namen De Nationale Ombudsman voor overleg over Impactanalyse WOO + bijlage rapport Impactanalyse fase 1 (niet opgenomen) ABDTOPConsult Mdw 1 De Nationale Ombudsman
Deel 2 F 4 Domein Specifieke organisaties Mail 2 febr 2017 Verzoek namen Raad vd Rechtspraak voor overleg over Impactanalyse WOO + bijlage rapport Impactanalyse fase 1(niet opgenomen) ABDTOPConsult Mdw 1 Raad vd Rechtspraak
Deel 2 F 5 Domein Specifieke organisaties Mail 2 febr 2017 Verzoek namen Tweede Kamer voor overleg over Impactanalyse WOO + bijlage rapport Impactanalyse fase 1 (niet opgenomen) ABDTOPConsult Mdw 2 en 3 Tweede Kamer
Deel 2 F 6 Domein Specifieke organisaties Mailwisseling 3 febr 2017 Deelname Overleg CTIVD bij Overleg Impactanalyse Mdw 1 CTIVD ABDTOPConsult
Deel 2 F 7 Domein Specifieke organisaties Mailwisseling 17 febr 2017 Deelname EK bij Ronde Tafel over Impactanalyse Mdw 1 Eerste Kamer ABDTOPConsult
Deel 2 F 8 Domein Specifieke organisaties Mail 21 mrt 2017 Uitnodiging Overleg aanpak specifieke organisaties mbt WOO dd. 23 mrt + 3 bijlagen ABDTOPConsult Mdws specifieke organisaties
Deel 2 F 8a Domein Specifieke organisaties Bijlage 1: Stand van zaken 2e fase impactanalyse Woo 21 mrt'17
Deel 2 F 8b Domein Specifieke organisaties Bijlage 2: Inbreng RT over impactanalyse Woo domein Specifieke organisaties 24 feb'17
Deel 2 F 8c Domein Specifieke organisaties Bijlage 3: Sjabloon Actieve Openbaarmaking 9 feb'17
Deel 2 F 9 Domein Specifieke organisaties Mail 31 mrt 2017 Afspraken uit Overleg aanpak specifieke organisaties mbt WOO dd 23 mrt 2017 ABDTOPConsult Mdws specifieke organisaties
Deel 2 F 10 Domein Specifieke organisaties Mail 11 mei 2017 Uitnodiging vervolgoverleg aanpak specifieke organisaties mbt WOO d d 16 mei 2017 ABDTOPConsult Mdws specifieke organisaties
Deel 2 G 1 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mailwisseling 24 jan 2017 Uitnodiging deelname 1e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdw VNG
Deel 2 G 2 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mailwisseling 7 febr 2017 Bevestiging deelname 1e Ronde Tafel VNG Mdw 3 VNG
Deel 2 G 3 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mail 13 febr 2017 Verzoek namen tbv 1e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdw diverse organisaties
Deel 2 G 4 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mailwisseling 21 febr 2017 Reactie op mail van 13 febr 2017 Deelname personen Andre Overheden Mdw1 UvW ABDTOPConsult
Deel 2 G 5 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mailwisseling 24 febr 2017 op mail 13 febr 2017 Mdw 3 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 G 6 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mailwisseling 27 febr 2017 Uitnodiging 1e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdw diverse partijen
Deel 2 G 7 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mail 28 febr. 2017 Deelname 1e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdw 2 VNG
Deel 2 G 8 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mailwisseling 14 mrt 2017 Opgave deelnemers 1e Ronde Tafel VNG Mdw 3 VNG
Deel 2 G 9 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mailwisseling 16 mrt 2017 Opgave deelnemers 1e Ronde Tafel UvW Mdw 1 ABDTOPConsult
Deel 2 G 10 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mail 16 mrt 2017 Agenda 1e Ronde Tafel ABDTOPConsult Mdw diverse organisaties
Deel 2 G 11 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Bijlage: Deelnemers RT Andere bestuursorganen 20 mrt 17
Deel 2 G 12 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mailwisseling 21 mrt 2017 Deelname 1e Ronde Tafel (2) Mdw 1 Provincie Flevoland ABDTOPConsult
Deel 2 G 13 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mail 23 mrt 2017 Deelname 1e Ronde Tafel Mdw 1 Waterschap Vechtstromen ABDTOPConsult
Deel 2 G 14 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mailwisseling 24 mrt 2017 Bijdrage Impactanalyse en deelname 1e Ronde Tafel Mdw 1 Waterschap Brabantse Delta ABDTOPConsult
Deel 2 G 15 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Mail 30 mrt 2017 Afspraken 1e Ronde Rafel met Andere bestuursorganen + bijlage ABDTOPConsult Mdw diverse organisaties
Deel 2 G 15a 1e Ronde Tafel 20 maart 2017 Bijlage: Format impactanalyse 30 mrt'17.
Deel 2 H 1 2e Ronde Tafel 15 mei 2017 Mail 11 me1 2017 Uitnodiging 2e Ronde Tafel ‘Medeoverheden’ ABDTOPConsult Mdw diverse organisaties
Deel 2 H 2 2e Ronde Tafel 15 mei 2017 Mailwisseling 15 mei 2017 2e Ronde Tafel fase 2 ABDTOPConsult Mdw 2 VNG
Deel 2 H 3 2e Ronde Tafel 15 mei 2017 Mail 11 me1 2017 Uitnodiging 2e Ronde Tafel Medeoverheden ABDTOPConsult Mdw diverse organisaties
Deel 2 I 1 Koepelorganisaties Openbare Lichamen 23 mrt 2017 Mail 24 febr en 2 mrt 22017 Voorstel data deelname Ronde Tafel Koepelorganisaties Openbare Lichamen ABDTOPConsult Mdws koepelorganisaties Openbare Lichamen
Deel 2 I 2 Koepelorganisaties Openbare Lichamen 23 mrt 2017 Mail 21 mrt 2017 Agenda incl. stukken overleg over Impactanalyse met koepelorganisaties Openbare Lichamen + 2 bijlagen ABDTOPConsult Mdws koepelorganisaties Openbare Lichamen
Deel 2 I 2a Koepelorganisaties Openbare Lichamen 23 mrt 2018 Bijlage 1: Inbreng RT over impact Woo bij besturen koepelorganisaties van openbare lichamen 21 mrt'17
Deel 2 I 2b Koepelorganisaties Openbare Lichamen 23 mrt 2019 Bijlage 2: Format impactanalyse 9 feb'17
Deel 2 I 3 Koepelorganisaties Openbare Lichamen 23 mrt 2020 Mail 3 apr 2017 Afspraken overleg over Impactanalyse met koepelorganisaties Openbare Lichamen + bijlage ABDTOPConsult Mdws koepelorganisaties Openbare Lichamen
Deel 2 I 3a Koepelorganisaties Openbare Lichamen 23 mrt 2021 Bijlage: Format impactanalyse 30 mrt'17
Deel 2 I 4 Koepelorganisaties Openbare Lichamen 23 mrt 2022 Mail 11 mei 2017 Uitnodiging 2e overleg over Impactanalyse met koepelorganisaties Openbare Lichamen ABDTOPConsult Mdws koepelorganisaties Openbare Lichamen
Deel 2 J 1 Bijdrage op rapport Impactanalyse verslag overleg met VNG op 27 sept 2016
Deel 2 J 2 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 2 okt 2017 Bijdrage Impactanalyse + 11 bijlagen Mdw 1 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 J 2a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: Transparant Bestuur 2016; een praktische handleiding voor gemeenten over de wet openbaarheid van bestuur
Deel 2 J 2b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: VNG_transparante_gemeente201211010
Deel 2 J 2c Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 3: Visie Acht Punten VNG openbaarheid van bestuur tbv Tweede Kamer-2015
Deel 2 J 2d Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 4: Position Paper IPO VNG en UvW tbv Expertmeeting Senaat 7juni 16
Deel 2 J 2e Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 5: Aanvullend paper VNG inzake Expertmeeting Eerste Kamer WOO dd 20160603
Deel 2 J 2f Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 6: Brief Woo VNG VNONCW MKB
Deel 2 J 2g Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 7: Brief gemeente Utrecht met verzoek om lobby VNG tegen Woo te staken dd. 20160711
Deel 2 J 2h Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 8: Beantwoording schriftelijke raadsvragen gemeente Utrecht dd 24 mei 2016
Deel 2 J 2k Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 11: Artikel16Woo A3S dd.20160917
Deel 2 J 3 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 8 okt. 2016 Bijdrage op Impactanalyse Mdw 1 VNO - NCW - MKB ABDTOPConsult
Deel 2 J 4 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 18 okt 2016 Bijdrage Impactanalyse WOO en Impactanalyse gem. Utrecht Mdw 1 Gemeente Utrecht ABDTOPConsult
Deel 2 J 5 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 22 dec. 2016 Bijdrage op proces Impactanalyse Mdw 1 VNO - NCW - MKB ABDTOPConsult
Deel 2 J 6 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 24 jan 2017 Deelnemerslijst WOO overleg VNO NCW + bijlage Mdw 1 VNO - NCW - MKB ABDTOPConsult
Deel 2 J 6a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Woo deelnemers
Deel 2 J 7 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 2 febr 2017 Bijdrage op Impactanalyse + bijlage ABDTOPConsult Mdw 1 Ministerie van Financiën
Deel 2 J 7a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Afsprakenlijst overleg met FIN 31 jan'17
Deel 2 J 8 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 13 febr 2017 Bijdrage op Impactanalyse Mdw 1 Ministerie van Financiën ABDTOPConsult
Deel 2 J 9 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 13 febr 2017 WOO bijeenkomst VNO NCW Mdw 1 VNO NCW ABDTOPConsult
Deel 2 J 10 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 14 febr 2017 Bijdrage Impactanalyse +2 bijlagen Mdw 3 Algemene Rekenkamer ABDTOPConsult
Deel 2 J 10a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: Brief open overheid nov14 versie TK 33328-15
Deel 2 J 10b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: Brief mw. Voortman 2e Kr 23 juni Nota wijz. wetsvoorstel open overheid.
Deel 2 J 11 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 10 mrt 2017 Nota Deelnemingenbeleid en de contactpersonen voor de beleidsdeelnemingen + bijlage Mdw 1 Ministerie van Financiën ABDTOPConsult
Deel 2 J 11a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013
Deel 2 J 12 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 17 en 20 mrt 2017 Bijdrage op Impactanalyse + 7 bijlagen Mdw 3 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 J 12a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: Mail bijdrage gemeente Heerhugowaard
Deel 2 J 12b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: Mail bijdrage gemeente Rotterdam
Deel 2 J 12c Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 3: Mail bijdrage gemeente Veenendaal
Deel 2 J 12d Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 4: Mail bijdrage gemeente Leiden
Deel 2 J 12e Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 5: Mail bijdrage gemeente Kapelle
Deel 2 J 12f Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 6: Mail bijdrage gemeente Utrecht
Deel 2 J 12g Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 7: Mail bijdrage gemeente Zeist
Deel 2 J 13 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 21/23 mrt 2017 Bijdrage NVZ op Impactanalyse + bijlage Mdw 1 VNO NCW ABDTOPConsult
Deel 2 J 13a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Memo 7 september 2016 J.G. Sijmons aan Y.C.M.T. van Rooy
Deel 2 J 14 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 30 mrt 2017 inz Afspraken Ronde Tafel 'Andere bestuursorganen' in kader van de impactanalyse Wet open overheid ABDTOPConsult Mdw diverse organisaties
Deel 2 J 15 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 30 mrt 2017 Bijdrage Deelnemingen gemeente Gemert-Bakel + bijlage Mdw 3 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 J 15a Bijdrage op rapport Impactanalyse Deelname gemeente Gemert-Bakel in rechtspersonen
Deel 2 J 16 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 31 mrt 2017 inz bijdrage impactanalyse ABDTOPConsult Mdw 1 Provincie Friesland
Deel 2 J 17 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 31 mrt 2017 Format Impactanalyse tbv bijdragen organisaties + bijlage ABDTOPConsult Mdw diverse organisaties
Deel 2 J 17a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Format impactanalyse 30mrt'17
Deel 2 J 18 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 14 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse Mdw 3 Algemene Rekenkamer ABDTOPConsult
Deel 2 J 19 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 19 apr 2017 Aanvullende bijdrage Impactanalyse + 2 bijlagen Mdw 2 Raad vd Rechtspraak ABDTOPConsult
Deel 2 J 19a Bijdrage op rapport Impactanalyse Sjabloon Registerplicht v2017-04-13
Deel 2 J 19b Bijdrage op rapport Impactanalyse Sjabloon Actieve Openbaarmaking v2017-04-13
Deel 2 J 20 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 24 apr 2014 Aanvullende bijdrage Impactanalyse Mdw 2 Raad vd Rechtspraak ABDTOPConsult
Deel 2 J 21 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 24 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse De Nationale Ombudsman Mdw 2 De Nationale Ombudsman ABDTOPConsult
Deel 2 J 21a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Notitie Bureau Nationale ombudsman t.b.v. impactanalyse Wet open overheid versie 20 april 2017
Deel 2 J 22 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 27 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse Mdw 1 Tweede Kamer ABDTOPConsult
Deel 2 J 23 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 5 mei 2017 Bijdrage Raad van State Mdw 2 Raad van State ABDTOPConsult
Deel 2 J 24 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 18 apr 2017 Bijdrage op Impactanalyse ABDTOPConsult Mdw1 Gemeente Kapelle
Deel 2 J 25 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 20 apr 2017 Bijdrage op Impactanalyse + 3 bijlagen Mdw 1 Gemeente Kapelle ABDTOPConsult
Deel 2 J 25a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: Kopie van Sjabloon Actieve Openbaarmaking 9 feb'17
Deel 2 J 25b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: Kopie van Sjabloon Registerplicht 9 feb'17
Deel 2 J 25c Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 3: Toelichting bij berekeningen wet open overheid
Deel 2 J 26 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 20 apr 2017 Bijdrage op Impactanalyse + 4 bijlagen Mdw 1 Gemeente Heerhugowaard ABDTOPConsult
Deel 2 J 26a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: Aantallen Corsa jaar 2016
Deel 2 J 26b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: Sjabloon registerplicht Heerhugowaard
Deel 2 J 26c Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 3: Sjabloon Actieve Openbaarmaking heerhugowaard
Deel 2 J 26d Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 4: Toelichting gemeente Heerhugowaard bij Impactanalyse Woo
Deel 2 J 27 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 20 apr 2017 Bijdrage Impact analyse + bijlage Mdw 1 Gemeente Veenendaal ABDTOPConsult
Deel 2 J 27a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Memo inschatting impact wet open overheid gemeente Veenendaal
Deel 2 J 28 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 20 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse + bijlage Mdw 1 Gemeente Zeist ABDTOPConsult
Deel 2 J 28a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Impactanalyse wet open overheid
Deel 2 J 29 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 24 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse + 2 bijlagen Mdw 1 Unie van Waterschappen ABDTOPConsult
Deel 2 J 29a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: Actieve Openbaarmaking UvW
Deel 2 J 29b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: Registerplicht UvW
Deel 2 J 30 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 21 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse + deelname 2e Ronde Tafel + bijlage Mdw 1 Waterschap Brabantse Delta ABDTOPConsult
Deel 2 J 30a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Impactanalyse Woo - BrabantseDelta
Deel 2 J 31 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 21 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse + 3 bijlagen Mdw 1 IPO ABDTOPConsult
Deel 2 J 31a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: Impactanalyse Woo
Deel 2 J 31b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: WOO fte
Deel 2 J 31c Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 3: WOO kosten
Deel 2 J 32 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 21 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse + bijlage Mdw 1 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 J 32a Bijdrage op rapport Impactanalyse Notitie VNG ten behoeve van impactanalyse Wet open overheid
Deel 2 J 33 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 24 apr 2017 Bijdrage op Impactanalyse + 4 bijlagen Mdw 1 Gemeente Leiden ABDTOPConsult
Deel 2 J 33a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: 20170420 - Gemeente Leiden - analyse actieve openbaarmaking
Deel 2 J 33b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: 20170420 - Gemeente Leiden - analyse registerplicht
Deel 2 J 33c Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 3: 20170420 - Gemeente Leiden - Memo impactanalyse Woo
Deel 2 J 33d Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 4: Register Gemeenschappelijke regelingen
Deel 2 J 34 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 24 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse Mdw 1 Unie van Waterschappen ABDTOPConsult
Deel 2 J 35 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 25 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse + bijlage Mdw 1 Gemeente Utrecht ABDTOPConsult
Deel 2 J 35a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Toelichting op berekeningen Impact analyse andere bestuursorganen Woo
Deel 2 J 36 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 25 apr 2017 Bijdrage Impactanalyse + bijlage Mdw 1 Hoogheemraadschap Rijnland ABDTOPConsult
Deel 2 J 36a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Impactanalyse Wet open overheid Rijnland
Deel 2 J 37 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 26 apr 2017 Bijdrage Staatsdeelnemingen VNO NCW + bijlage Mdw 1 VNO NCW ABDTOPConsult
Deel 2 J 37a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Memo WOO inzake staatsdeelnemingen
Deel 2 J 38 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 28 apr 2017 Bijdrage op Impactanalyse + 2 bijlagen Mdw 1 Gemeente Rotterdam ABDTOPConsult
Deel 2 J 38a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: Impact_Woo_Beantwoording_gemeente_Rotterdam dd. 20170428
Deel 2 J 38b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: Impact_Woo_Overzicht_aantal_documenten_gem._Rotterdam dd. 20170428
Deel 2 J 39 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 2 mei 2017 Bijdrage Impactanalyse + bijlage Mdw 1 Provincie Noord Holland ABDTOPConsult
Deel 2 J 39a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Format impactanalyse 30 mrt'17
Deel 2 J 40a Bijdrage op rapport Impactanalyse Rapport Quick scan impact Woo definitief concept 12mei'17 tbv Ronde Tafel Medeoverheden
Deel 2 J 40b Bijdrage op rapport Impactanalyse Rapport Quick scan impact Woo definitief concept 12mei'17 tbv Ronde Tafel Koepelorganisaties
Deel 2 J 40c Bijdrage op rapport Impactanalyse Rapport Quick scan impact Woo definitief concept 12mei'17 tbv Ronde Tafel Semipublieke sectoren
Deel 2 J 40d Bijdrage op rapport Impactanalyse Rapport Quick scan impact Woo definitief concept 12mei'17 tbv Ronde Tafel Deelnemingen
Deel 2 J 40e Bijdrage op rapport Impactanalyse Rapport Quick scan impact Woo definitief concept 12mei'17 tbv Ronde Tafel Specifieke organisaties
Deel 2 J 41 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 12 mei 2017 Bijdrage op Impactanalyse + bijlage Mdw 1 Gemeente Groningen ABDTOPConsult
Deel 2 J 41a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Memo Open Overheid dd. 20170503
Deel 2 J 42 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 15 mei 2017 Bijdrage op Impactanalyse Mdw 1 Gemeente Groningen ABDTOPConsult
Deel 2 J 42a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: concept WOO brief aan VNG dd. 20170215
Deel 2 J 43 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 17 mei 2017 Bijdrage Impactanalyse + bijlagen Mdw 3 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 J 43a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: 2e Rapport Quick scan impact Woo tbv Ronde Tafel Koepelorganisaties dd. 20170517
Deel 2 J 43b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: 2e Rapport Quick scan impact Woo tbv Ronde Tafel Medeoverheden dd. 12mei'17
Deel 2 J 44 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 20 apr 2017 Bijdrage op Impactanalyse – semipublieke sectoren Mdw 6 OCW ABDTOPConsult
Deel 2 J 45 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 21 apr 2017 Aanvullende bijdrage op Impactanalyse – semipublieke sectoren Mdw 4 VWS ABDTOPConsult
Deel 2 J 45a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Openbaarmaking gegevens sector zorg
Deel 2 J 46 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 21 apr 2017 Bijdrage op Impactanalyse – semipublieke sectoren/kinderopvang + bijlage Mdw 2 SZW ABDTOPConsult
Deel 2 J 46a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: Impactanalyse Wet open overheid voor de sector kinderopvang
Deel 2 J 47 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 24 apr 2017 Bijdrage op Impactanalyse Mdw 5 BZK/ DG B&W ABDTOPConsult
Deel 2 J 48 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 9 mei 2017 Aanvullende bijdrage op Impactanalyse Mdw 5 BZK/DG B&W ABDTOPConsult
Deel 2 J 49 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 16 mei 2017 Bijdrage op Impactanalyse – semipublieke sectoren Mdw 5 VWS/IGZ ABDTOPConsult
Deel 2 J 50 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 19 mei 2017 Bijdrage op Impactanalyse – semipublieke sectoren Mdw 4 OCW ABDTOPConsult
Deel 2 J 51 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mailwisseling 5 juni 2017 Aanvullende bijdrage op Impactanalyse – semipublieke sectoren/kinderopvang Mdw 2 SZW ABDTOPConsult
Deel 2 J 52 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 23 febr 2017 Bijdrage Impactanalyse + 3 bijlagen Mdw 2 Raad vd Rechtspraak ABDTOPConsult
Deel 2 J 52a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: Format impactanalyse 9 feb'17
Deel 2 J 52b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: Sjabloon Registerplicht 9 feb'17
Deel 2 J 52c Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 3: Sjabloon Actieve Openbaarmaking 9 feb'17
Deel 2 J 53 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 24 mrt 2017 Bijdrage Impactanalyse Mdw 1 CTIVD ABDTOPConsult
Deel 2 J 53a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 1: Memo_tbv ABDTOPConsult_WOO
Deel 2 J 53b Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage 2: Notitie AZ consequenties WOO
Deel 2 J 54 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 16 mei 2017 Bijdrage Impactanalyse Mdw 4 Algemene Rekenkamer ABDTOPConsult
Deel 2 J 55 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 16 mei 2017 Aanvullende bijdrage Impactanalyse Mdw 2 De Nationale Ombudsman ABDTOPConsult
Deel 2 J 56 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 16 mei 2017 Bijdrage op tekst Impactanalyse Mdw 1 CTIVD ABDTOPConsult
Deel 2 J 56a Bijdrage op rapport Impactanalyse Bijlage: 2e Rapport Quick scan impact Woo tbv Ronde Tafel Specifieke organisaties dd. 12mei'17
Deel 2 J 57 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 17 mei 2017 Aanvullende bijdrage Impactanalyse Mdw 3 Raad vd Rechtspraak ABDTOPConsult
Deel 2 J 58 Bijdrage op rapport Impactanalyse Mail 18 mei 2017 Bijdrage op Impactanalyse Mdw 7 Onderwijsinspectie ABDTOPConsult
Deel 2 K 1 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mailwisseling 13 febr 2017 Commentaar op bijdrage Impactanalyse ABDTOPConsult Mdw 1 Ministerie van Financiën
Deel 2 K 2 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mailwisseling 23 mrt 2017 Vragen nav 1e Ronde Tafel Waterschap Brabantse Delta ABDTOPConsult
Deel 2 K 3 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 21 apr 2017 Commentaar op Impactanalyse + bijlage Mdw 1 Gemeente Gemert Bakel ABDTOPConsult
Deel 2 K 3a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage: Rapportage Gemert-Bakel adhv Format impactanalyse 30mrt'17
Deel 2 K 4 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 27apr 2017 Reactie op bijdrage Staatsdeelnemingen VNO NCW ABDTOPConsult Mdw 1 VNO NCW
Deel 2 K 5 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 16 mei 2017 Commentaar op conceptrapport Impactanalyse + bijlage Mdw 1 VNONCW-mkb ABDTOPConsult
Deel 2 K 5a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage: Reactie op Quick scan impact Wet open overheid reactie VNO NCW
Deel 2 K 6 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 17 mei 2017 Commentaar op Conceptrapportage Impactanalyse Mdw 2 BZK ABDTOPConsult
Deel 2 K 7 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 18 mei 2017 Commentaar op conceptrapport Impactanalyse Mdw 1 Ministerie van Financiën ABDTOPConsult
Deel 2 K 8 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mailwisseling 19 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse onderdeel specifieke organisaties Mdw 1 CTIVD ABDTOPConsult
Deel 2 K 9 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 19 mei 2017 Commentaar op Impactanalyse + bijlage Mdw 1 IPO ABDTOPConsult
Deel 2 K 9a Commentaar conceptversie Impactanalyse 2e Rapport Quick scan impact Woo versie 0 6 reactie IPO
Deel 2 K 10 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mailwisseling 17 mei 2017 Commentaar op Impactanalyse Mdw1 Gemeente Groningen ABDTOPConsult
Deel 2 K 11 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mailwisseling 22 mei 2017 Commentaar op Impactanalyse onderdeel Deelnemingen en verzoek om commentaar op onderdeel ‘semi - publiek’ + 2 bijlagen Mdw 2 VNONCW-mkb ABDTOPConsult
Deel 2 K 11a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage 1: 2e Rapport Quick scan impact Woo tbv Laatste check SEMIPUBLIEK en RENVOOI
Deel 2 K 12 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse onderdeel specifieke organisaties Mdw 3 De Nationale ombudsman ABDTOPConsult
Deel 2 K 13 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mailwisseling 22 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse onderdeel specifieke organisaties + bijlage Mdw 4 Algemene Rekenkamer ABDTOPConsult
Deel 2 K 13a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage: 2e Rapport Quick scan impact Woo tbv Laatste check AR
Deel 2 K 14 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse onderdeel specifieke organisaties Mdw 4 Algemene Rekenkamer ABDTOPConsult
Deel 2 K 15 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse onderdeel specifieke organisaties Mdw 3 Raad vd Rechtspraak ABDTOPConsult
Deel 2 K 15a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage: 2e Rapport Quick scan impact Woo tbv Laatste check SPEC ORGANISATIES en SCHOON met opm Rvdr dd 19mei'17
Deel 2 K 16 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mailwisseling 30 mei 2017 Laatste check op specifieke tekst Mdw 2 Raad vd Rechtspraak ABDTOPConsult
Deel 2 K 17 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Commentaar op Impactanalyse Koepelorganisaties met bijlage Mdw 3 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 K 17a Commentaar conceptversie Impactanalyse 2e Rapport Quick scan impact Woo versie 0 6 dd 19mei'17 tbv Laatste check KOEPELORGANISATIES en SCHOON (met opm VNG)
Deel 2 K 18 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mailwisseling 22 mei 2017 Commentaar op Impactanalyse + bijlage Mdw 1 Gemeente Gemert Bakel ABDTOPConsult
Deel 2 K 18a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage: 2e Rapport Quick scan impact Woo met corr Gemert Bakel
Deel 2 K 19 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Commentaar op Impactanalyse Mdw 1 Gemeente Rotterdam ABDTOPConsult
Deel 2 K 20 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse + bijlage Mdw 1 Gemeente Veenendaal ABDTOPConsult
Deel 2 K 20a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage: 2e Rapport Quick scan impact Woo tbv Laatste check MEDEOVERHEDEN en SCHOON, opm Vd dd 19mei'17
Deel 2 K 21 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse Mdw 1 Gemeente Zeist ABDTOPConsult
Deel 2 K 22 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Commentaar op tekst Impactanalyse medeoverheden + bijlage Mdw 3 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 K 22a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage: 2e Rapport Quick scan impact Woo tbv Laatste check MEDEOVERHEDEN en SCHOON (met opm VNG) dd 19mei'17
Deel 2 K 23 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Laatste check op tekst Impactanalyse Mdw 3 VNG ABDTOPConsult
Deel 2 K 24 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse onderdeel Semipublieke sectoren + bijlage Mdw 6 BZK/DG B&W ABDTOPConsult
Deel 2 K 24a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage: 2e Rapport Quick scan impact Woo dd opm DG BW
Deel 2 K 25 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse onderdeel Semipublieke sectoren + bijlage Mdw 2 VWS ABDTOPConsult
Deel 2 K 25a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage : 2e Rapport Quick scan impact Woo commentaar VWS
Deel 2 K 26 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 22 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse onderdeel Semipublieke sectoren Mdw 1 NZA ABDTOPConsult
Deel 2 K 27 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 23 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse Mdw 1 Unie van Waterschappen ABDTOPConsult
Deel 2 K 28 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 23 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse onderdeel specifieke organisaties Mdw 4 Algemene Rekenkamer ABDTOPConsult
Deel 2 K 28a Commentaar conceptversie Impactanalyse Uitsnede uit concept rapport Impactanalyse Woo
Deel 2 K 29 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 24 mei 2017 Laatste check op tekst Impactanalyse onderdeel specifieke organisaties Mdw 2 Raad vd Rechtspraak ABDTOPConsult
Deel 2 K 30 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 24 mei 2017 Laatste check op Impactanalyse + bijlage Mdw 1 Provincie 1 Provincie Noord Holland ABDTOPConsult
Deel 2 K 30a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage: 2e Rapport Quick scan impact Woo Laatste check MEDEOVERHEDEN en SCHOON
Deel 2 K 31 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 29 mei 2017 Commentaar op Impactanalyse – domein koepelorganisaties + bijlage Mdw 1 IPO ABDTOPConsult
Deel 2 K 31a Commentaar conceptversie Impactanalyse Bijlage: Hoofdstuk domein Koepelorganisaties tbv Laatste check KOEPELORGANISATIES en SCHOON
Deel 2 K 32 Commentaar conceptversie Impactanalyse Mail 30 mei 2017 Reactie op commentaar IPO ABDTOPConsult Mdw 1 IPO
Deel 2 L 1 Rapport Impactanalyse – definitieve versie Mail 1 juni 2017 Aanbiedingsbrief aan Minister BZK tbv de organisaties + bijlage ABDTOPConsult Mdw alle organisaties
Deel 2 L 1a Rapport Impactanalyse – definitieve versie Bijlage: Aanbiedingsbrief aan M-BZK dd 30mei'17 bij Impactanalyse Woo-deel 2
Deel 2 L 2 Rapport Impactanalyse – definitieve versie Mail 6 jun 2017 Definitieve versie Impactanalyse ABDTOPConsult Mdws alle organisaties
Deel 2 L 2a Rapport Impactanalyse – definitieve versie Definitieve versie Impactanalyse
Deel 2 L 3 Rapport Impactanalyse – definitieve versie Mail 7 jun 2017 Verzoek om vertrouwelijkheid Impactanalyse tot 5 juli 2017 ABDTOPConsult Mdws alle organisaties


Deel 1: Totaal

Deel 2: Totaal

ICT Investeringen